Vedligeholdelse | A/B Vilhelmsro Syd II

A/B Vilhelmsro Syd II

Vedligeholdelse

Foreningens ansvar

Udvendig vedligeholdelse af boliger

 • Tage
 • Udskiftning af yderdøre og vinduer.
 • Murværk og sålbænke
 • Tagrender, undtagen rensning.


Fordelingsnet

 • Fællesantenne
 • Gas, el, kloakker (centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger).


Diverse

 • Fælles skur, legehus, legeplads (anlæg, reparation)
 • Belægning på fælles arealer
 • Anlæg af fælles arealer (beplantning).Andelshaverens ansvar

Indvendig vedligeholdelse

 • Lofter, vægge og gulve, døre og vinduer – bortset fra udskiftning af vinduer og yderdøre).
 • El, sanitet, hårde hvidevarer, vand og varme – bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger.


Din vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

Udvendig vedligeholdelse

 • Maling af udvendigt træværk på huset og tilhørende udhus, undtagen vindskeder
 • Yderdøre og udhuse
 • Rensning af tagrender.


Ansvaret for vedligeholdelse af udvendigt træværk med maling etc. er pålagt andelshaverne ved vedtagelse på generalforsamling 26.6.2004. Vedrørende specifikationer af, hvilke farver og materialer der må anvendes til træbeskyttelse af vinduer, yderdøre og udhuse, gælder krav fastsat af generalforsamling. De er anført i Husorden (se denne).

Proceduren omkring vedligehold af udvendigt træværk er således:

 • Foreningen indkøber maling til udhuse, ikke til vinduer og hoveddøre.
 • Bestyrelsen fastsætter dato for hvornår træværket skal være malet
 • Er træværket ikke malet inden skæringsdato lader bestyrelsen håndværkere male for andelshavers regning.


Have

 • Hække, hegn
 • Græs og bede, træer og buske
 • Flisebelægning.


Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af havearealet og for fælles eller egne hegn. Om højde af nabohække og opsætning af fælles hegn gælder krav fastsat af generalforsamling. De er anført i Husorden (se denne).

Diverse

 • Postkasse, renovationsstativer.Andelshaverne – fælles ansvar

Fællesarealerne

 • Maling af fælles skur og legehus
 • Saltning af køreveje, stier og indgangspartier

Dette er vedtaget på generalforsamling 26.4.2004.
Se i øvrigt Husorden.